•   +385 (0)35 361 947
  • info@arr-sintagma.hr

projekti otpadUz standardne aktivnosti, sintagmini djelatnici za svoje klijente trenutno rade i na upravljanju i provedbi projekata Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 15. siječnja 2018. godine Poziv za dostavu projektnih prijedloga za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Za navedeni Poziv SINTAGMA je izradila projektnu dokumentaciju za svoja tri klijenta koja su ocijenjena pozitivno, te su za njih odobrena sredstva.

Uz standardnu kvalitetu i dugogodišnje iskustvo sintagminih djelatnika u provedbi raznih projekata, te uz spomenuta tri projekta poslove upravljanja i provedbe projekata, te javne nabave SINTAGMA izvršava za još jednog klijenta.

Navedeni projekti predstavljaju kampanju lokalnih samouprava s ciljem osvještavanja građana i stvaranja osjećaja zajedničke odgovornosti za pravilno postupanje s otpadom, prvenstveno u svrhu smanjenja stvaranja otpada te povećanja učinka odvojenog skupljanja otpada i ponovne uporabe.

projekti energ obnovaUz standardne aktivnosti, sintagmini djelatnici za svoje klijente trenutno rade na upravljanju, provedbi i vidljivosti projekata "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora".

Naime, poslove upravljanja, provedbe, vidljivosti projekata, te javne nabave SINTAGMA izvršava trenutno za tri projekta na području Nove Gradiške za svoje klijente koji su prepoznali kvalitetu i dugogodišnje iskustvo sintagminih djelatnika u provedbi raznih projekata. Vrijednost projekata iznosi preko 4,5 milijuna kuna.

Ovim projektima podupire se provodenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora koje ce rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hladenje kroz integrirani pristup, te smanjenjem potrošnje energije na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

javna nabavaDjelatnici Konzultantske kuće SINTAGMA trenutno rade na mnogobrojnim postupcima javne nabave. Naime, desetogodišnje iskustvo i kvaliteta u provedbi postupaka javne nabave osigurali su povjerenje i sigurnost kod klijenata. Trenutno se radi na 42 provedbe javne nabave, ukupne vrijednosti preko 140 milijuna kuna.

Javna nabava obuhvaća skup postupaka koje naručitelji, koji su posredni ili neposredni korisnici državnog ili lokalnog proračuna, moraju provesti prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavi roba, usluga i radova. Pravni subjekti iz privatnog sektora koji provode EU projekte dužni su postupke nabave provoditi u skladu s Prilogom Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici javne nabave.

Djelatnici Sintagme posjeduju stručno znanje i praktično iskustvo u razvoju, planiranju i provođenju postupaka javne nabave svih vrijednosti, u pripremi ugovora sukladno provedenim postupcima javne nabave, u davanju mišljenja i pružanju stručne pomoći u svezi s pravilnom primjenom zakonodavnog okvira iz područja javne nabave.

Bogato iskustvo i poznavanje načela javne nabave preduvjet je uspješne provedbe bilo kojeg projekta, financiranog iz EU ili državnog proračuna, jer kvalitetno provedeni postupci nabave pridonose uspješnom korištenju sredstava koji su na raspolaganju.

Konzultantska kuća SINTAGMA će i nadalje raditi na usavršavanju i certificiranju svojih djelatnika, čime će osigurati visoku kvalitetu usluge u području javne nabave za svoje klijente.

sintagma na team buildinguTeam building je skup aktivnosti čiji je cilj stvaranje tima te osnaživanje i poboljšanje međuljudskih odnosa, odnosno skup edukativno-rekreativnih ili zabavno-rekreativnih aktivnosti koje kao rezultat daju poboljšanje komunikacije, jačanje timskog duha, razvijanje osjećaja pripadnosti zajednici. U tom cilju tvrtka Sintagma organizirala je team building.

Sintagmin team building održan je protekli vikend u Rovinju. Kroz tri dana provedena u Rovinju i okolici Sintagmini djelatnici odlučili su se za edukaciju, rekreaciju, ali i zabavu. Kako je cijeli vikend vladala opuštena atmosfera, možemo reći da je cilj team buildinga uspješno izvršen!

Stranica 1 od 22
Cilj našeg djelovanja je razvoj gospodarstva, što ostvarujemo kroz programsko planiranje, projektno planiranje, edukaciju te marketing i promociju. U realizaciji tog cilja usko surađujemo s jedinicama lokalne samouprave, neprofitnim sektorom, javnim institucijama u zajednici i gospodarstvenicima.

Kontakt

Pročitajte više o našim obavijestima o privatnosti. www.arr-sintagma.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Saznajte više