•   +385 (0)35 361 947
  • info@arr-sintagma.hr

lok zajMinistarstvo regionalnog razvoja i fondova EU je 08. veljače 2018. godine objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice. Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutih područja razvrstane u I., II., III. i IV. skupinu i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17).


Prihvatljive su one aktivnosti koje se provode na objektima javne namjene u vlasništvu prihvatljivih podnositelja ili u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji i u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu, na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici i čija će provedba pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Prijavitelji tako mogu prijaviti projekte izgradnje, rekonstrukcije, obnove, sanacije, adaptacije, dogradnje i modernizacije objekata socijalne, komunalne, okolišne i gospodarske infrastrukture.


Prijavitelji mogu podnijeti do 2 projektne prijave, a podnositelju zahtjeva može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 1.000.000,00 kuna uključujući PDV. Udio Ministarstva u sufinanciranju pojedinog projekta ovisi o skupini u koju je JLPS razvrstana sukladno prethodno navedenoj Odluci, a iznosi od 80% do 90% ukupnih prihvatljivih troškova. Rok za podnošenje prijava je 05. ožujka 2018. godine.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti u ured konzultantske kuće SINTAGMA, na broj telefona 035/361-947 ili putem elektronske pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

ka29. siječnja 2018. godine Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Najavu javnog poziva jedinicama lokalne samouprave (JLS) za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Iskazom interesa prikupit će se podaci o potrebama jedinica lokalne samouprave za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada temeljem čega će Fond provesti objedinjeni postupak javne nabave za sve jedinice lokalne samouprave.

Osnovni preduvjet za prijavu na Javni poziv za iskaz interesa je da jedinica lokalne samouprave ima važeći Plan gospodarenja otpadom JLS usklađen sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17). Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kao Posrednčko tijelo razine 1 objavit će Ograničeni poziv Fondu za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (otpadni papir, staklo, teksti i biootpad) uključujući vrtne kompostere. Nabava spremnika sufinancirat će se iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ u visini do 85% prihvatljivih troškova, a preostala sredstva u visini do 15% osigurat će se u proračunu JLS-ova. Fond će objaviti Javni poziv za iskaz interesa JLS-ima u roku do 30 dana od dana ove Najave.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti u ured konzultantske kuće SINTAGMA, na broj telefona 035/361-947 ili putem elektronske pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

jp info radionice gospodarenje otpadomMinistarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Otvoreni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave (JLS) za provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, odnosno kampanje kojima će građane educirati o odgovornom postupanju s otpadom. Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) jedinice lokalne samouprave dužne su na svojim područjima osigurati provedbu ovih aktivnosti, a kroz ovaj Poziv za to su im osigurana značajna EU sredstva u iznosu od 47.200.000,00 HRK. Tako će gradovi i općine svojim stanovnicima moći približiti održivo gospodarenje otpadom putem različitih informativnih aktivnosti: brošure, letci i plakati za sprječavanje nastanka otpada te odgovorno postupanje s istim, specijalizirane radijske i TV emisije, javne edukacije i tribine, kao i radionice i igrokazi za djecu, itd.

Udio EU sufinanciranja je maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta. Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave koje prijavljuju projekt provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području koje obuhvaća više od 10.000 stanovnika. Za jedinice lokalne samouprave s manje od 10.000 stanovnika nužno je njihovo udruživanje, odnosno zajedničko provođenje aktivnosti. Minimalni i maksimalni dopušteni iznosi potpore određuju su ovisno o broju stanovnika područja na kojemu se projekt provodi, a kreću se od 250.000,00 kn do 3.600.000,00 kn.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti u ured konzultantske kuće SINTAGMA, na broj telefona 035/361-947 ili putem elektronske pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

WiFi4EU 696x457 600x394Europska komisija je u cilju jačanja lokalne besplatne i nediskriminirajuće bežične povezivosti te u cilju promicanja povezivanja građana na javnim mjestima, kao što su trgovi, parkovi, knjižnice, muzeji, javne ustanove, zdravtsveni centri i sl. odobrila inicijativu pod nazivom „WiFi4EU“. Prilika je to za općine ili zajednice općina, druga tijela i institucije javne vlasti da bespovratnim sredstvima Europskih fondova omoguće korištenje bežičnog interneta na mjestima okupljanja većeg broja ljudi, odnosno mjestima koja se smatraju središtima javnog života.

Do kraja 2019. Europska komisija planira objaviti nekoliko poziva za dodjelu bespovratnih sredstava odnosno vrijednosnih kupona – vaučera za izgradnju infrastrukture na javni mjestima. Prema priopćenju HAKOM-a prvi poziv se planira otvoriti sredinom mjeseca svibnja, a alocirana vrijednost sredstava za prvi poziv iznosi 15.000.000,00 eura. Prihvatljivi korisnici u prvom pozivu biti će samo jedinice lokalne samouprave ili udruženja JLS-ova, a svakoj JLS može biti dodijeljen najviše 1 vrijednosni kupon u iznosu do maksimalno 15.000,00 eura. Prije same prijave na poziv, JLS-ovi su dužni registrirati se na portalu Europske komisije koji će biti pušten u rad sredinom ožujka 2018. godine te će isti biti otvoren za registraciju 6-8 tjedana. Izgradnja WiFi infrastrukture (što uključuje i troškove opreme) biti će sufinancirana u stopostotnom iznosu, a obvezivati će korisnike potpore na osiguravanje internetske povezivosti Wi-Fi mreže te plaćanje troškova održavanja dobivene opreme u trajanju od 3 godine.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti u ured konzultantske kuće SINTAGMA, na broj telefona 035/361-947 ili putem elektronske pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
Cilj našeg djelovanja je razvoj gospodarstva, što ostvarujemo kroz programsko planiranje, projektno planiranje, edukaciju te marketing i promociju. U realizaciji tog cilja usko surađujemo s jedinicama lokalne samouprave, neprofitnim sektorom, javnim institucijama u zajednici i gospodarstvenicima.

Kontakt

Pročitajte više o našim obavijestima o privatnosti. www.arr-sintagma.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Saznajte više