•   +385 (0)35 361 947
  • info@arr-sintagma.hr

2510zazelicacinci 3U srijedu 24. listopada, u prostoru Vatrogasnog doma u Čačincima održana je uvodna konferencija projekta ”Zaželi bolji život u Čačincima”. Uz predstavnice Sintagme, Kristinu Janeček i Magdalenu Grgić nazočni su bili zamjenik župana VPŽ Darko Žužak, načelnik općine Čačinci Mirko Mališ te partneri na projektu, Centar za socijalnu skrb Virovitica i Dobrovoljno vatrogasno društvo Čačinci.

Uvodne riječi uputio je načelnik općine Mirko Mališ istaknuvši vrijednost projekta koja iznosi 2,761.117,66 kuna stopostotno sufinanciranih iz Europskog socijalnog fonda. Projekt ukupno traje 30 mjeseci, a žene su zaposlene na 24 mjeseca. Na području općine Čačinci riječ je o 62 korisnika i svaka od 15 zaposlenih žena kroz ovaj projekt obilazi 4 do 5 korisnika.

Konzultantska tvrtka SINTAGMA kao vanjski suradnik na spomenutom projektu sudjelovat će u izradi projektnih izvještaja tijekom trajanja projekta. Provoditi komunikaciju s ugovornim tijelima: Ministarstvom rada i mirovinskog sustava i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, te sudjelovati u poslovima vidljivosti projekta. Foto: V. Grgurić - www.icv.hr

orahovica OdvojiNedvojiU ponedjeljak, 22. listopada, u prostorijama Grada Orahovice održana je prva koordinacija projekta „NE DVOJI - ODVOJI!“. Uz predstavnike Sintagme, direktoricu Senku Vranić i Magdalenu Grgić sudjelovali su gradonačelnica grada Orahovica Ana - Marija Petin, te predstavnici općina Čačinci i Zdenci koji su zajedno s Gradom Orahovicom projektni partneri u navedenom projektu. Teme koordinacije bile su pripremne aktivnosti i dinamika i status provedbe projekta.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 15. siječnja 2018. godine Poziv za dostavu projektnih prijedloga za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Za navedeni Poziv SINTAGMA je izradila projektnu dokumentaciju. Projekt je ocijenjen pozitivno, te su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 462.047,28 kuna.

Projekt „NE DVOJI - ODVOJI!“ provodit će se u kontinuitetu 20 mjeseci, a predstavlja zajedničku kampanju Grada Orahovice i Općina Crnac, Čačinci i Zdenci s ciljem osvještavanja građana i stvaranja osjećaja zajedničke odgovornosti za pravilno postupanje s otpadom, prvenstveno u svrhu smanjenja stvaranja otpada te povećanja učinka odvojenog skupljanja otpada i ponovne uporabe.

javna nabavaDjelatnici Konzultantske kuće SINTAGMA trenutno rade na mnogobrojnim postupcima javne nabave. Naime, dugogodišnje iskustvo i kvaliteta u provedbi postupaka javne nabave osigurali su povjerenje i sigurnost kod klijenata. Trenutno se radi na 27 provedbi javne nabave, ukupne vrijednosti preko 55 milijuna kuna.

Javna nabava obuhvaća skup postupaka koje naručitelji, koji su posredni ili neposredni korisnici državnog ili lokalnog proračuna, moraju provesti prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavi roba, usluga i radova. Pravni subjekti iz privatnog sektora koji provode EU projekte dužni su postupke nabave provoditi u skladu s Prilogom Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici javne nabave.

Djelatnici Sintagme posjeduju stručno znanje i praktično iskustvo u razvoju, planiranju i provođenju postupaka javne nabave svih vrijednosti, u pripremi ugovora sukladno provedenim postupcima javne nabave, u davanju mišljenja i pružanju stručne pomoći u svezi s pravilnom primjenom zakonodavnog okvira iz područja javne nabave.

Bogato iskustvo i poznavanje načela javne nabave preduvjet je uspješne provedbe bilo kojeg projekta, financiranog iz EU ili državnog proračuna, jer kvalitetno provedeni postupci nabave pridonose uspješnom korištenju sredstava koji su na raspolaganju.

Konzultantska kuća SINTAGMA će i nadalje raditi na usavršavanju i certificiranju svojih djelatnika, čime će osigurati visoku kvalitetu usluge u području javne nabave za svoje klijente.

adriateh sintagma za vijestiZa dva natječaja raspisana od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, "Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu" i "Internacionalizacija poslovanja MSP-ova", Sintagmini djelatnici izradili su projektne prijedloge, te prijavili svog klijenta. Sredstva za oba projekta su odobrena (ukupna vrijednost oba projekta iznosi preko šest milijuna kuna), te su u tijeku njihove provedbe.

Prvi projekt se provodi u cilju primjene rezultata znanstveno istraživačkog i razvojnog rada u poslovne aktivnosti tvrtke Adriateh d.o.o. radi razvoja inovativnih procesa i proizvoda s visokom dodanom vrijednosti, koji će pridonijeti jačanju pozitivnih poslovnih rezultata i rastu tvrtke te tržišnoj konkurentnosti na međunarodnoj razini.

Drugi projekt se provodi u cilju jačanja sposobnosti tvrtke Adriateh d.o.o. u smjeru poboljšanja promocije proizvoda i usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu, uvođenja proizvoda na novo tržište i jačanja poslovne suradnje s inozemnim partnerima, a sve kako bi se pridonijelo povećanju konkurentnosti na međunarodnom tržištu, povećanju izvoza roba i usluga, te bržeg gospodarskog rasta.
Cilj našeg djelovanja je razvoj gospodarstva, što ostvarujemo kroz programsko planiranje, projektno planiranje, edukaciju te marketing i promociju. U realizaciji tog cilja usko surađujemo s jedinicama lokalne samouprave, neprofitnim sektorom, javnim institucijama u zajednici i gospodarstvenicima.

Kontakt

Pročitajte više o našim obavijestima o privatnosti. www.arr-sintagma.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Saznajte više