•   +385 (0)35 361 947
  • info@arr-sintagma.hr

hmag sintagmaOtvoren je natječaj za Hamag Bicro zajam do 100.000,00 € uz fiksnu kamatnu stopu od 0,8% za cijelo vrijeme otplate kredita, do 10 godina.

Prihvatljivi troškovi su izgradnja, opremanje i kupnja poslovnog prostora te nabava strojeva, opreme i alata za poslovanje. Kombi vozila i radni strojevi se mogu nabavljati, ali samo električna.

Prihvatljivi prijavitelji za zajam su obrti i poduzeća koji nisu prezaduženi (nemaju previše postojećih kredita), nisu bili u blokadi, nemaju danih zajmova drugim osobama - vlasniku ili poduzećima i obrtima, nemaju prijašnjih blokiranih i brisanih obrta ili poduzeća.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti u ured konzultantske kuće SINTAGMA, na broj telefona 035/361-947 ili putem elektronske pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ruralni razvojOtvoreni su natječaji Ministarstva poljoprivrede – Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Natječaj za tip operacije 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – otvoren do 4.5.2023. i Natječaj za tip operacije 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije – otvoren do 4.5.2023.

 

Natječaj za tip operacije 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – otvoren do 4.5.2023.

Svrha natječaja


Otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja ulaganjima u kapacitete za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I Ugovoru te tranzicija poduzeća prema digitalnom gospodarstvu.

Korisnici
a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predmet ulaganja u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike ili
b) fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla ili

c) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla i
d) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (u slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda).

Raspoloživost sredstava
200.000.000,00 HRK (26.544.561,68 EUR)

Visina javne potpore
Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
a) do 2.000.000 EUR
b) do 200.000 EUR za korisnike početnike, korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (ili se u slučaju korisnika zadruge ili proizvođačke organizacije promet može dokazati na način propisan Prilogom 1 ovoga Natječaja), pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 200.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Intenzitet javne potpore
Do 50 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost.

 

Natječaj za tip operacije 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije – otvoren do 4.5.2023.

Svrha natječaja
Otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja te tranzicija poduzeća prema zelenom gospodarstvu ulaganjima u učinkovito korištenje energije.

Korisnici
a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla, uključujući početnike ili
b) fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla.

Raspoloživost sredstava
70.000.000,00 HRK (9.290.596,59 EUR)

Visina javne potpore
Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
a) do 1.000.000 EUR
b) do 200.000 EUR za korisnike početnike, korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (ili se u slučaju korisnika zadruge promet može dokazati na način propisan Prilogom 1 ovoga Natječaja), pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 200.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Intenzitet javne potpore
Do 50 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti u ured konzultantske kuće SINTAGMA, na broj telefona 035/361-947 ili putem elektronske pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

najava natjecaja1Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. objavljuje indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2023. godinu radi informiranja i pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Pozivi na dostavu projektnih prijedloga u indikativnom godišnjem planu objave mogu biti:

- otvoreni pozivi na dostavu projektnih prijedloga,
- ograničeni pozivi na dostavu projektnih prijedloga kod kojih postoji više od jedan unaprijed poznati potencijalni prijavitelj.

Napomena: indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP-ova) sadrži popis poziva na dostavu projektnih prijedloga i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija. Pokretanje poziva na dostavu projektnih prijedloga uvjetovano je prethodnim odobrenjem od strane Odbora za praćenje.

Raspored planiranih poziva na podnošenje prijedloga za Program Konkurentnost i kohezija 2021-2027. za 2023. godinu

Raspored planiranih poziva na podnošenje prijedloga za Integrirani teritorijalni program 2021-2027. za 2023. godinu

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti u ured tvrtke SINTAGMA CONSULTING, na broj telefona 035/361-947 ili putem elektronske pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

radionica mgKrajem prosinca u osnovnoj školi Ante Kovačića u Mariji Gorici održana je radionica u okviru provedbe projekta Poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada. Na radionicama su sudjelovali učenici 6. i 7. razreda koji su tom prilikom upoznati kako postupati s otpadom, odnosno kako spriječiti nastanak otpada, smanjiti količinu nastalog otpada, smanjiti ukupno djelovanje otpada na okoliš, te kako postići što učinkovitije skupljanje, prijevoz, oporabu, obradu i konačno zbrinjavanje otpada.

Svrha projekta je edukacija stanovništva s područja Općine Marija Gorica i izgradnja svijesti stanovništva Općine o važnosti odgovornog postupanja s otpadom, a sve u cilju smanjenja količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada. Spomenutim projektom predviđeno je provesti tri izobrazno informativne radionice za stanovništvo Općine Marija Gorica koje bi uključivale stanovništvo raznih dobnih skupina (žene, starije osobe, odrasle, mlade i djecu).

Radionicu je vodila predstavnica tvrtke Sintagma consulting Kristina Janeček. Konzultantska tvrtka Sintagma consulting kao vanjski suradnik na spomenutom projektu sudjeluje u savjetovanju i administrativnom upravljanju projektom, organizira provedbe projektnih aktivnosti, koordinaciji i praćenju projekta, provedbi komunikacije s ugovornim tijelima, pripremi narativnih i financijskih izvještaja i dr.

Stranica 1 od 47

 

 

Cilj našeg djelovanja je razvoj gospodarstva, što ostvarujemo kroz programsko i projektno planiranje, strateško planiranje, investicijsko planiranje, edukaciju te marketing i promociju. U realizaciji tog cilja usko surađujemo s jedinicama lokalne samouprave, javnim ustanovama i institucijama, privatnim sektorom i gospodarstvenicima te neprofitnim sektorom.

Reference

Kontakt

Pročitajte više o našim obavijestima o privatnosti. www.arr-sintagma.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Saznajte više