•   +385 (0)35 361 947
  • info@arr-sintagma.hr

projekti socDio Sintagminog tima, uz svoje standardne aktivnosti, trenutno radi na upravljanju i provedbi 6 projekata koji se provode u skladu s Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali.

Projekti su prijavljeni na natječaj "Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski brod, Split, Zadar i Zagreb", gdje su ocijenjeni pozitivno, te su za njih odobrena sredstva iz Europskog socijalnog fonda. Usmjereni su razvoju i unaprjeđenju socijalnih usluga i programa za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina, te razvoju i unaprjeđenju interkulturalnih usluga/aktivnosti na prostoru urbanih aglomeracija/područja. Provode se u cilju povećanja socijalne uključenosti i zapošljivosti ranjivih skupina kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu.

Ukupna vrijednost projekata iznosi preko 8 milijuna kuna, a sintagmini djelatnici trenutno rade na poslovima upravljanja, promidžbe i vidljivosti, te javnoj nabavi.

aglomeracija nova gradiskaU četvrtak, 10. lipnja 2021. godine na lokaciji izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Nova Gradiška održana je Konferencija za medije i obilježavanje početka radova projekta "Razvoj vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“.

Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. provodi projekt izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Nova Gradiška u sklopu projekta „Razvoj vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“ putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Izgradnja pročišćivača je završna faza projekta, a u četvrtak se obilježio početak izvođenja radova.

U sklopu navedenog projekta, Sintagma pruža usluge promidžbe i vidljivosti projekta koje uključuju grafičku pripremu informacijskih ploča projekta, osmišljavanje i grafičku pripremu informativnog sadržaja za letke, brošure, naljepnice i promotivne materijale, izradu posebnog sadržaja o projektu za objave na web stranici, organiziranje objava o projektu u medijima (emitiranje radio emisija i spotova, emitiranje TV emisija, objava vijesti u tiskanim medijima i na Internet portalima) te druge obvezujuće elemente vidljivosti.

Osim usluga vidljivosti na projektu „Razvoj vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“, Sintagma trenutno iste pruža na još 9 projekata sufinanciranih u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

zazeli marija goricaU srijedu, 12. svibnja 2021. godine u prostorijama Općine Marija Gorica održana je Uvodna konferencija za medije i predstavljanje projekta "Zaželi u Općini Marija Gorica".

Općina Marija Gorica ovim je projektom osigurala nova radna mjesta nezaposlenim osobama s područja općine, te svojim stanovnicima starije životne dobi osigurala pružanje besplatne pomoći u svakodnevnim obavezama, kao i dobavu kućnih potrepština.

Projekt se financira kroz Program "Zaželi – program zapošljavanja žena - faza II" u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 928.659,79 kuna. Korisnik je Općina Marija Gorica, a razdoblje provedbe projekta je 18 mjeseci.

Konzultantska tvrtka SINTAGMA kao vanjski suradnik na spomenutom projektu sudjelovat će u izradi projektnih izvještaja tijekom trajanja projekta. Provoditi komunikaciju s ugovornim tijelima: Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, te sudjelovati u poslovima vidljivosti projekta koje uključuju vođenje projekta, osmišljavanje i grafičku pripremu informativnog sadržaja za letke, brošure, naljepnice i promotivne materijale, organiziranje objava o projektu u medijima (emitiranje radio emisije, emitiranje TV emisije, objava vijesti na Internet portalima) te druge obvezujuće elemente vidljivosti.

1.sastanak zdenciDana 29. travnja 2021. u prostorijama Općine Zdenci održan je 1. sastanak Radne skupine za izradu Strateškog programa razvoja Općine Zdenci za razdoblje 2021.-2027. Cilj sastanka bio je definirati početnu viziju i glavne potencijale razvoja Općine Zdenci te informirati članove Radne skupine o svrsi i metodologiji izrade Strategije kao i o njihovoj ulozi u cjelokupnom procesu.

Strategija je dokument koji na jednom mjestu analizira stanje razvoja i predlaže razvojne pravce za sve ključne sektore razvoja Općine, sukladno metodologiji i praksi koja se koristi kod izrade strateških dokumenata u Europskoj uniji. Osim što sadašnji zakonski okvir određuje da svaka jedinica lokalne samouprave treba imati razvojnu strategiju i što ona predstavlja preduvjet za financiranje razvojnih projekata iz fondova EU u programskom razdoblju 2021.-2027., Strategija je ponajprije ključno sredstvo u upravljanju lokalnim razvojem.

Sastanak je vodila gospođa Senka Vranić, direktorica „SINTAGME“, sa Sintagminim stručnim timom za izradu Strategija. Sintagmi, kao konzultantskoj tvrtci s više od 15 godina iskustva u projektnom i strateškom planiranju povjerena je cjelokupna izrada ovog strateškog dokumenta.

Sastanku je nazočilo 7 članova radne skupine – predstavnika lokalne vlasti, te gospodarskog i društvenog sektora s područja Općine. Članovi radne skupine aktivno će sudjelovati u svim fazama izrade Strategije, od analize početnog stanja, definiranja razvojnih problema i potencijala Općine Zdenci, do utvrđivanja razvojnih ciljeva, prioriteta i mjera nužnih za provedbu Strategije.

Stranica 1 od 37

 

 

Cilj našeg djelovanja je razvoj gospodarstva, što ostvarujemo kroz programsko i projektno planiranje, strateško planiranje, investicijsko planiranje, edukaciju te marketing i promociju. U realizaciji tog cilja usko surađujemo s jedinicama lokalne samouprave, javnim ustanovama i institucijama, privatnim sektorom i gospodarstvenicima te neprofitnim sektorom.

Reference

Kontakt

Pročitajte više o našim obavijestima o privatnosti. www.arr-sintagma.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Saznajte više