•   +385 (0)35 361 947
  • info@arr-sintagma.hr

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

OBAVIJEST O PRIVATNOSTI

UVOD

U Sintagmi – Obrtu za konzultantske usluge (u nastavku Sintagma) poštujemo Vašu privatnost i posvećeni smo zaštiti Vaših osobnih podataka. Ovom Obaviješću o privatnosti želimo Vas informirati o načinu na koji se brinemo o Vašim osobnim podacima te Vas obavijestiti o Vašim zakonskim pravima u tom smislu.
Možete skinuti PDF verziju Obavijesti o privatnosti ovdje.
1. BITNE INFORMACIJE I TKO SMO MI
1.1. Svrha Obavijesti o privatnosti

Svrha Obavijesti o privatnosti je informirati naše korisnike, zaposlenike, poslovne partnere i druge osobe sa kojima Sintagma ostvaruje poslovnu suradnju, kako i u koje svrhe prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke u sklopu naše poslovne aktivnosti, uključujući i informacije koje nam dajete kada nas kontaktirate osobno, putem telefona, e-maila ili na neki drugi način.

a) Važno je da pročitate Obavijest o privatnosti zajedno sa ostalim obrascima o privatnosti koje Vam možemo dostaviti prilikom prikupljanja Vaših osobnih podataka kako biste u potpunosti bili svjesni na koji način i zašto se Vaši osobni podaci koriste.
b) Molimo Vas da Obavijest o privatnosti povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene koje će biti prikazane na stranici.

1.2. Voditelj obrade osobnih podataka

a) Prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (u nastavku GDPR), Vi odlučujete tko može raspolagati Vašim osobnim podacima i u koje svrhe. Mi (Sintagma-Obrt za konzultantske usluge) smo voditelji obrade Vaših osobnih podataka. Mi, Sintagma - Obrt za konzultantske usluge, registrirani smo u Republici Hrvatskoj pod brojem 91814090, Bana Josipa Jelačića 14, 35430 Okučani, sa ispostavom u Gundulićevoj 4, 35400 Nova Gradiška, Republika Hrvatska.
b) Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih za Obavijest o privatnosti, uključujući i zahtjev ostvarivanja Vaših zakonskih prava, molimo kontaktirajte nas na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
c) Imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), hrvatskom nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Ipak, cijenili bismo ukoliko biste nam dali priliku riješiti Vaše nedoumice prije kontaktiranja AZOP-a, te Vas molimo da se u prvom redu obratite nama.

1.3. Vaša dužnost da nas obavijestite o svim promjenama u Vašim osobnim podacima

Važno je da su Vaši osobni podaci koje posjedujemo točni, zato Vas molimo da nas informirate o svim promjena Vaših osobnih podataka tijekom Vašeg odnosa s nama.

2. OSOBNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMA I OBRAĐUJEMO
2.1. Tip podataka
a) Osobni podaci podrazumijevaju sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Oni ne uključuju podatke gdje je identitet skriven (anonimne podatke).
b) Osobne podatke koje prikupljamo i obrađujemo tijekom naše poslovne aktivnosti grupisali smo u skupine kako slijedi:
1. Identitetski podaci (npr. ime, prezime, titula, datum rođenja, fotografija, spol, OIB, JMBG …)
2. Kontaktni podaci (npr. podaci za naplatu, e-mail adresa, brojevi telefona)
3. Tehnički podaci (npr. IP adresa, …)
4. Financijski podaci (npr. bankovni račun, podaci s platne kartice)
5. Podaci iz životopisa (npr. podaci o obrazovanju, prijašnjim zaposlenjima, radnom stažu i sl.)
c) Sintagma ne prikuplja i ne obrađuje posebne kategorije osobnih podataka (podatke o rasnom i etničkom podrijetlu, religijskim ili filozofskim uvjerenjima, političkim uvjerenjima, seksualnoj orijentaciji, informacije o članstvu u sindikatima, informacije o zdravlju te genetske i biometrijske informacije). Također, ne prikupljama informacije o krivičnim prekršajima i presudama.
Obrada gore navedenih posebnih kategorija osobnih podataka provodit će se od strane Sintagme iznimno u sljedećim situacijama:
- Ispitanik je dao izričitu privolu za obradu tih osobnih podataka za jednu ili više određenih svrha
- Obrada je nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava Sintagme ili ispitanika u području radnog prava ili prava o socijalnoj sigurnosti te socijalnoj zaštiti u mjeri u kojoj je to odobreno u okviru prava EU, prava RH ili kolektivnog ugovora u skladu s pravom RH koje propisuje odgovarajuće zaštitne mjere za temeljna prava i interese ispitanika.
- Obrada je nužna za zaštitu životno važnih interesa ispitanika ili drugog pojedinca
- Obrada se odnosi na osobne podatke za koje je očito da ih je objavio ispitanik
- Obrada je nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

3. KOJE SU OSNOVE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU OSOBNIH PODATAKA
3.1. Sintagma prikuplja i obrađuje Vaše podatke na temelju sljedećih osnova:
a) Na temelju legitimne osnove bilo propisane u Uredbi, bilo u drugom pravu Unije ili pravu RH na koji upućuje Uredba, uključujući obvezu poštovanja pravne obveze kojoj podliježe Sintagma kao voditelj obrade ili obvezno izvršavanje ugovora u kojemu ste jedna od stranaka ili kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja Ugovora, te kada je to neophodno iz razloga našega legitimnog interesa a kada Vaši interesi i temeljna prava i slobode nemaju prednost u odnosu na njih.
b) Vaše izričite privole
4. KAKO PRIKUPLJAMO VAŠE OSOBNE PODATKE
a) Kao dio naših poslovnih aktivnosti te za vrijeme ispunjavanja naših zakonskih obveza ili obveza iz ugovara o prodaji naših usluga
b) Kada nam Vi dostavite informacije tijekom Vaše izravne komunikacije sa službenicima Sintagme, uključujući osobnu komunikaciju i online komunikaciju putem Web stranice ili e-maila.
c) Vašim javljanjem na oglas za posao
d) Pretragom javno dostupnih izvora podataka
5. SVRHA ZA KOJU SE KORISTE VAŠI OSOBNI PODACI
a) Napravili smo u obliku tablice opis svih načina na koje planiramo koristiti Vaše osobne podatke te dali pravnu osnovu na temelju koje to namjeravamo činiti. Također, gdje je to prihvatljivo, identificirali smo naše legitimne interese za tu svrhu.
b) Sintagma može prikupljati i obrađivati vaše podatke na temelju više pravnih osnova u zavisnosti od specifične svrhe za koju koristimo Vaše podatke.

tablica

 

6. PROMOTIVNE AKTIVNOSTI
Promotivne aktivnosti Sintagme odnose se na slanje ponuda naših poslovnih usluga postojećim klijentima. Kada je u pitanju korištenje Vaših osobnih podataka u navedene svrhe nastojimo Vam omogućiti izbor te nam se u svakom trenutku možete obratiti i zatražiti prekid ovih aktivnosti na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

7. DIJELJENJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
7.1. Sintagma može dijeliti Vaše osobne podatke s trećim osobama isključivo u sljedećim slučajevima:
• Ako postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje na temelju zakona
• Ako za obavljanje pojedinih poslova angažiramo drugu osobu kao izvršitelja obrade koji djeluje isključivo po nalogu Sintagme.
• Ako je podatke potrebno proslijediti trećim osobama radi izvršenja ugovora s ispitanikom.
7.2. Zahtijevamo od svih naših partnera poštivanje sigurnosti Vaših osobnih podataka i tretiranje sukladno Zakonu. Ne dozvoljavamo drugim osobama koje angažiramo u svojstvu izvršitelja obrade korištenje Vaših osobnih podataka u osobne svrhe te im dozvoljavamo obradu navedenih podataka isključivo u specificirane svrhe i sukladno našim instrukcijama.

8. SIGURNOST PODATAKA
8.1. Poduzeli smo sve potrebne mjere kako bismo spriječili gubitak, neovlašten pristup, korištenje, odavanje i mijenjanje Vaših osobnih podataka. Također, ograničili smo pristup Vašim osobnim podacima samo onim zaposlenicima i trećim stranama koje ih iz razloga poslovnih aktivnosti moraju znati. Svi zaposlenici Sintagme podliježu ugovornoj obvezi povjerljivosti podataka. Također, sa svima partnerima ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite.
8.2. Poduzeli smo nužne aktivnosti kako bismo odgovorili na mogućnost kršenja sigurnosti Vaših osobnih podataka te ćemo u najkraćem mogućem roku a ne duže od 72 sata od incidenta obavijestiti Vas i nadležno tijelo vlasti o navedenom incidentu, kada je to zakonom propisano.
8.3. Sintagma ne može garantiranti 100% sigurnost prijenosa podataka preko interneta ili bilo koje druge javne mreže.

9. ČUVANJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
9.1. Vaše osobne podatke čuvat ćemo onoliko dugo koliko je nužno radi pružanja usluga za koje ste nas angažirali, uključujući i nužnost poštovanja određenih zakonskih obveza (npr. poreznih i drugih zakonskih potreba).

10. VAŠA ZAKONSKA PRAVA

1. Pravo na pristup podacima
Imate pravo pristupa svim osobnim podacima koje Sintagma ima o Vama, zajedno sa informacijama o tome kako i zašto obrađujemo Vaše osobne podatke.
2. Pravo na ispravak
Imate pravo zatražiti ispravak Vaših osobnih podataka ukoliko su neispravni ili zastarjeli.
3. Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)
Pod određenim uvjetima imate pravo na brisanje Vaših osobnih podataka. Vaši osobni podaci mogu biti izbrisani samo ukoliko više nisu nužni za svrhu radi koje su prikupljeni i kada nemamo niti jedan pravni osnov za njihovu obradu.
4. Pravo na ograničenje obrade
Imate pravo na ograničenje obrade Vaših osobnih podataka ali samo kada:
- je upitna njihova točnost
- obrada nije zakonita, ali ne želite da budu izbrisani
- nisu više nužni za svrhe radi kojih su prikupljeni ali su potrebni iz razloga postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
- ukoliko ste koristili pravo prigovora na obradu te očekujute potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelji obrade Vaše razloge
5. Pravo na prijenos podataka
Imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas a koje ste pružili Sintagmi, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te prenijeti te podatke drugom voditelju obrade.

6. Pravo na prigovor
Imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku, ali samo kada je obrada temeljena na legitimnom interesu. Sintagma u takvoj situaciji više ne smije obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako dokaže da postoje legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

10.1. Ukoliko želite ostvariti neko od navedenih prava molimo Vas da nas kontaktirate na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
10.2. Iz razloga sigurnosti, kako bismo potvrdili Vaš identitet te osigurali da Vaši podaci ne dođu u posjed neovlaštenim osobama, možda će biti nužno da nam dostavite određene informacije.
10.3. Nastojat ćemo odgovoriti na sve legitimne zahtjeve odmah po primitku zahtjeva, a ne duže od 30 dana, izuzev kada iz razloga kompleksnosti zahtjeva to nismo u mogućnosti učiniti. U tom slučaju bit ćete o svemu obavješteni.

Svibanj, 2018.

 

Kolačići

Što je kolačić?

Malena informacija koja se pohranjuje na vaše računalo, mobitel ili tablet pri posjeti našeg portala www.arr-sintagma.hr. Ta informacija se pohranjuje u internetski preglednik i ovisno o vašim postavkama može se tamo zadržati dok vi to ne onemogućite.

Čemu služe kolačići?

Glavna svrha kolačića je pružanje najbolje mogućeg iskustva pregleda naše web stranice. Oni najčešće spremaju vaše postavke, kao što su odabrani jezik prikaza ili vaše ime koje ste unijeli itd. Znajte da ova informacija može biti spremljena jedino ako vi to omogućite jer mrežne stranice ne mogu imati pristup informacijama koji im niste ustupili i ne mogu pristupiti drugim datotekama na vašem računalnom uređaju.

Vrste kolačića?

Privremeni kolačići

To je vrsta kolačića koja nestaju nakon zatvaranja internetskog preglednika.

Stalni kolačići

To su vrsta spremljenih kolačića koji ostaju na vašem računalnom uređaju nakon zatvaranja internetskog preglednika. Mrežna ili web mjesta mogu pohraniti podatke koji će se ponovno koristiti prilikom vaše iduće posjete.

Blokiranjem kolačića i dalje ste u mogućnosti pregledavanju portala, samo što su neke mogućnosti i postavke vama nedostupne.

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
Pozitivni primjeri Strateških planova u cilju gospodarskog razvitka Republike Hrvatske na državnoj i lokalnoj razini

gos i okolisSažetakStrateško planiranje gospodarskog razvoja kako na lokalnoj, tako i na regionalnoj i nacionalnoj razini predstavlja vrlo važan segment uspješnog upravljanja i ciljanog razvoja sredine, regije, države. Iako je strateško planiranje nastalo i razvilo se u privatnom sektoru, sa sigurnošću možemo ustvrditi da je to instrument poslovanja koji bi trebao koristiti i javni sektor. Strateško planiranje kao suvremena metodologija u javnom sektoru u Republici Hrvatskoj počeo se intenzivnije koristiti od 2000. godine, te je do današnjih dana realiziran niz primjera uspješnog strateškog planiranja na lokalnoj (područnoj) razini, od kojih ćemo ovim putem predstaviti jedan od njih. O strateškom planiranju

Strateško planiranje prvotno se javlja 20-ih godina prošloga stoljeća i to isključivo u privatnom sektoru, te je za cilj imalo ostvarivanje što boljih gospodarskih rezultata. Sam proces strateškog planiranja s vremenom je prolazio kroz različite mijene, da bi sredinom 80-ih godina 20. stoljeća započela primjena strateškog planiranja i u javnom sektoru. Pioniri strateškog planiranja i u privatnom i javnom sektoru dolazili su s područja SAD-a, čije tendencije su prepoznale i druge države diljem svijeta, što je rezultiralo svojevrsnom revolucijom u odnosu na dotadašnje tradicionalne koncepte planiranja razvoja.Nešto kasnija pojava i primjena strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj rezultat je niza negativnih čimbenika; socijalističkog režima u čijem sastavu se nalazila i RH, raspad bivše države, Domovinski rat, korjenite političke i društvene promjene kroz koje je prolazilo društvo u cjelini svakako su utjecale na poimanje i integriranje strateškog planiranja kao “must have” metodologije sveobuhvatnog razvitka ne samo u privatnom, nego i javnom sektoru.Sami začeci strateškog planiranja u javnom sektoru na području Republike Hrvatske datiraju od 1997. godine kada pojedine veće jedinice lokalne (područne) samouprave po prvi puta primjenjuju strateško planiranje u svome razvitku; Grad Rijeka, Varaždin (2000.godine)
Ulaskom stranih fondacija na područje Republike Hrvatske (Deloite & Touche, The Urban Institute, UNDP, EBRD, The World bank) 2003. godine, dolazi do svojevrsnog “buđenja” javnog sektora i na nacionalnoj i na lokalnoj razini, koji prepoznaje metodologiju strateškog planiranja, te u navedenim fondacijama nalazi stručnu podlogu i potporu za primjenu istoga u praksi, te započinje “nova era” izrade strateških dokumenata razvoja gradova i općina u Republici Hrvatskoj.Od posebnog je značaja “Projekt reforme lokalne samouprave” koji je usmjeravao kako proizvesti strateški plan lokalnoga gospodarskog razvoja (SPGR) pomoću procesa koji uključuje zajednicu i čini osnovu za partnerstvo javnog i privatnog sektora.

Značenje partnerstva između javnog i privatnog sektora u lokalnom gospodarskom razvoju

Vodeće međunarodne institucije prepoznaju ključnu ulogu lokalnih samouprava, ali i privatnog sektora u gospodarskom razvoju. Svjetska banka npr. navodi da je “... cilj stručnjaka za lokalni gospodarski razvoj u sektoru urbanog razvoja [Svjetske banke] pružati podršku lokalnim samoupravama u utvrđivanju najučinkovitije strategije za otvaranje novih radnih mjesta i revitalizaciju gospodarstva gradova.” Stoga bi lokalne samouprave trebale predvoditi planiranje lokalnoga gospodarskog razvoja i to u uskoj suradnji s privatnim sektorom.

Navedeno iz razloga, jer bez obzira na to što se lokalni gospodarski razvoj odvija u sklopu nacionalne gospodarske politike i planova, upravo je lokalna samouprava definirana kao središte gospodarskih aktivnosti koja itekako može utjecati na vlastitu gospodarsku budućnost.Nužno je naglasiti da su “male i nerazvijene” lokalne sredine prve spoznale potrebu primjene strateškog planiranja u razvoju svojih područja i to upravo iz razloga jer su iste, a posebice područja od posebne državne skrbi, već bile upoznate s mogućnostima korištenja inozemnih potpora kroz razne fondacije i donatore koji su se pojavili nakon završetka Domovinskog rata.
Iako se u to vrijeme intenzivirala primjena strateškog planiranja, Strateški planovi gospodarskog razvoja ipak su imali jednu krucijalnu manjkavost; rađeni su kao dokumenti dugoročnog karaktera. Naime, upravo preporuke zemalja koje su vrlo uspješno integrirale strateško planiranje u javni sektor ukazuju na nužnost izrade SPGR-a za vremensko razdoblje od 3 do maksimalno 5 godina za pojedino područje. Na taj način SPGR postaje “dinamički”, a ne statički dokument – alat koji će omogućiti gospodarski i socijalni prosperitet područja za koji se izrađuje.U procesima masovnije primjerene strateškog planiranja cjelokupno područje Republike Hrvatske suočilo se s nizom izazova u izradi Strateških planova gospodarskog razvoja. Jedan od glavnih izazova svakako se odnosio na potrebu uključivanja šire lokalne zajednice, dakle predstavnika svih sfera pojedinog društva; od civilnog, privatnog i javnog sektora u sam proces strateškog planiranja koji će prije svega omogućiti transparentnost i uključivanje svih relevantnih dionika u izradu strateških dokumenata. Samim time, i zajednički radni sastanci svih dionika u počecima bili su vrlo slabo posjećeni, upravo iz razloga nedovoljno razvijene svijesti svih aktera. Isto tako, nepostojanje i/ili nedorečenost postojeće zakonske regulative kao i nedovoljna primjena strateškog planiranja na nacionalnoj razini itekako su bili jedan od izazova s kojima smo se suočavali “u hodu”. S druge pak strane, nedostatak stručnog i kvalitetnog kadra rezultirao je izradom znatnog broja SPGR-a koji nikada nisu zaživjeli. No, ipak jedan od najvećih izazova s kojima se Republika Hrvatska na vrlo surov način suočila, a koji je nažalost i dan danas vidljiv u pojedinim područjima, predstavlja nedostatak komplementarnog djelovanje nadležnih institucija. U prilog ovoj tvrdnji zorno govori i slijedeći podatak: Republici Hrvatskoj kao zemlji kandidatkinji za članstvo u Europskoj uniji na raspolaganju su razne vrste programa kroz predpristupne fondove putem kojih javni sektor je u mogućnosti “povući” znatna financijska sredstva za projekte koji za cilj imaju gospodarsko i socijalno oživljavanje područja Republike Hrvatske. Jedan u nizu takvih programa je i nadolazeći “IPARD” program. Jedan od glavnih kriterija pri apliciranju na navedeni program za jednice lokalne (područne) samouprave sukladno definiranim prioritetima programa (izgradnja sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda i pročišćivača; izgradnja protupožarnih puteva, izgradnja toplana a koji u naravi predstavljaju višemilijunske kapitalne projekte) odnosi se na postojanje prostorno – planske dokumentacije (PPU) kojom su prepoznate kapitalne infrastrukturne investicije nužne za daljnji razvitak pojedinog područja, te da su iste definirane i uvrštene u predmetnu prostorno – plansku dokumenaciju. Unatoč brojnim izazovima, ipak možemo zaključiti da je proces integriranja strateškog planiranja u javni sektor, usprkos svim turbulencijama uspješno započeo. Tome u prilog svakako govori i niz pozitivnih promjena u osiguravanju temeljnih preduvjeta za uspješnu primjenu strateškog planiranja u javnom sektoru, a koji su razvidni kroz izrađenu prostorno plansku dokumentaciju lokalnih (područnih) samouprava, zakonsku legislativu koja prati i potiče decentralizirani razvoj, niz nacionalnih i regionalnih strateških dokumenata, te prije svega unaprijeđenu svijest svih releventnih čimbenika o nužnosti izrade i primjene strateških dokumenata na lokalnoj razini.Rezultat prethodno spomenutog vidljiv je ponajprije kroz podatak da se u današnje vrijeme 50 % izrađenih Strateških planova gospodarskog razvoja na području Republike Hrvatske uspješno implementira.Primjer primjene strateškog planiranja u praksiJedan od “školskih primjera” uspješne primjene strateškog planiranja vidljiv je na području Grada Novska koji je uzimajući u obzir prostorni obuhvat, postojeće potencijale, demografske, ekonomske i statističke pokazatelje takoreći “vapio” za preorijentacijom i promjenom mentalnog sklopa koji će preusmjeriti razvoj Grada u potpuno novom pravcu. Iznimno hrabro za ondašnje vrijeme, 2002. godine Grad Novska izradio je prvi Strateški plan gospodarskog razvoja (SPGR) koji je vrlo uspješno implementiran, te je izrađen i drugi SPGR. Od nekadašnjeg relativno nerazvijenog područja koje se silom prilika našlo u vihoru negativnih utjecaja; ratne aktivnosti, raspad tržišnog sistema, velike demografske oscilacije, nedostatak financijskih sredstava, nakon uspješne implementacije prvog Strateškog plana gospodarskog razvoja, danas područje Grada Novska iako svojom veličinom ne plijeni posebnu pozornost, kroz konkretne primjere može se podičiti rezultatima koji su ostvareni isključivo zahvaljujući pomnom strateškom planiranju sveobuhvatnog razvitka Grada. Popratni pozitivni učinici nastali implementacijom prvog Strateškog plana gospodarskog razvoja vidljivi su kroz:

  • Unaprijeđenje i jačanje civilnog sektora na području Grada
  • Stečena nova saznanja o trendovima i modalitetima korištenja razvojnih potencijala
  • Educiranost članova (djelatnika) Grada o primjeni suvremenih znanja i metoda u izradi ostalih vrsta razvojne dokumentacije
  • Pravovremeno korištenje dostupnih različitih vanjskih izvora financiranja u svrhu osiguravanja bespovratnih financijskih sredstava za realizaciju ciljeva definiranih Strateškim planom gospodarskog razvoja
  • Praćenja učinkovitosti rada lokalnih samouprava
  • Uvelike olakšano planiranje aktivnosti i projekata za naredne godine
  • Stvorenu prepoznatljivost područja Grada

Kao jedan od najuspješnijih rezultata prvog Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Novska svakako moramo istaknuti Poduzetnički centar Novska koji danas predstavlja stručnu, “produženu ruku” Grada kao institucije koja je u sklopu specifičnog djelokruga rada odgovorna za provedbu znatnog broja programske dokumentacije koja je nastala upravo implementacijom Strateškog plana gospodarskog razvoja.Jasna poveznica vidljiva je u slijedećem shematskom prikazu:
graf
Zaključak;Procesi demokratske decentralizacije i tranzicije ka tržišnoj ekonomiji povećali su odgovornost lokalnih samouprava u Republici Hrvatskoj u aktivnostima koje potiču gospodarski i socijalni razvoj. Novo ekonomsko i političko okruženje podrazumijeva da jedinice lokalne samouprave imaju veću odgovornost prema gospodarskoj dobrobiti svojih građana, svom fiskalnom "zdravlju", te upravljanju vlastitom imovinom.Strateško planiranje je kreativan proces kojim zajednica definira željenu budućnost i identificira, oblikuje i planira nužne postupke za ostvarenje te budućnosti. Strateško planiranje zasnovano na zajednici je sastavnica modernog upravljanja u razvijenom svijetu, te je primjenjivo kako u malim ruralnim općinama, tako i u većim gradovima. Strateško planiranje u javnom sektoru izuzetno je važno za jedinice lokalne (područne) samouprave jer povećava odgovornost lokalnih samouprava za gospodarski razvoj, a istovremeno građanima se otvaraju brojne mogućnosti i prednosti u vidu uključivanja istih u proces. Strateško planiranje utemeljeno na zajednici doprinosi transparentnosti, kao i porastu osjećaja povjerenja među građanima, kao i povjerenja u lokalnu vlast. Sustavna i kontinuirana primjena strateškog planiranja na lokalnoj razini doprinosi maksimalnom aktiviranju lokalnih resursa, omogućuje pristup europskim i drugim razvojnim fondovima, te u konačnici usmjerava područja ka dosizanju stupnja razvijenosti zemalja kojima svi i težimo.Strateško planiranje omogućuje dijeljenje odgovornosti svake pojedine lokalne (područne) samouprave za razvoj zajednice zajedno sa građanima, dok će ti isti građani birati onu vlast koja će svojim radom stvarati uvjete za njihov daljnji gospodarski i socijalni prosperitet.

Korištena literatura;
• Priručnik za dobro upravljenje, 2006. Hrvatski pravni centar; Ugarović,Bratić, Kusaković, Masarić, Perko Šeparović, Petak, Radić
• Suradnja među jedinicama lokalne samouprave u svrhu pružanja javnih usluga – USAID/Projekt reforme lokalne samouprave 2007. ; H.Pigey, Tomašević
• Local goverment Economics 1999., Principle and Practice, Stephen J. Bailey
• Decentralizacija i sudjelovanje građana na lokalnoj razini – Iskustva i problemi zamalja jugoistočne Europe, 2002.; Katarina Ott i Anto Bajo
• Priručnik za provoditelje; Gospodarski razvoj, USAID 2004
• Domument; Strateški plan gospodarskog razvoja grada Novske

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

 


strucni radovi

 
     

strucni radovi 02

 

strucni radovi 03

       

strucni radovi 04

 

 

 

 
Cilj našeg djelovanja je razvoj gospodarstva, što ostvarujemo kroz programsko planiranje, projektno planiranje, edukaciju te marketing i promociju. U realizaciji tog cilja usko surađujemo s jedinicama lokalne samouprave, neprofitnim sektorom, javnim institucijama u zajednici i gospodarstvenicima.

Kontakt

Pročitajte više o našim obavijestima o privatnosti. www.arr-sintagma.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Saznajte više