•   +385 (0)35 361 947
  • info@arr-sintagma.hr

JAVNA NABAVA

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

 

 
PREKO 220 POSTUPAKA JAVNE NABAVE GODIŠNJE!
 
 

 

POSTUPCI JAVNE NABAVE


certifikat javna nabava 2018Javna nabava obuhvaća skup postupaka koje naručitelji, koji su posredni ili neposredni korisnici državnog ili lokalnog proračuna, moraju provesti prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavi roba, usluga i radova. Javna nabava je regulirana Zakonom o javnoj nabavi (ZJN 2016)Sukladno zakonskoj regulativi, pripremu i provedbu postupaka javne nabave obavljaju članovi Povjerenstva za provedbu postupaka javne nabave, od kojih najmanje jedan mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.Početkom 2010. godine direktorica Sintagme Senka Vranić je završila Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave te je stekla certifikat u području  javne nabave, koji redovito obnavlja.Naše usluge su usmjerene prema svim obveznicima provođenja postupaka javne nabave. Sudjelovali smo u pripremi i provedbi postupaka javne nabave za niz javnih naručitelja iz različitih područja djelovanja (opća javna uprava, zdravstvo, vjerske ustanove, komunalna poduzeća, poduzetničke potporne institucije...) te smo stekli iskustvo u provedbi svih vrsta postupaka javne nabave.
 
 
POSTUPCI NABAVE  ZA OSOBE KOJE NISU OBVEZNICI JAVNE NABAVE

Pravni subjekti iz privatnog sektora koji provode EU projekte dužni su postupke nabave provoditi u skladu s Prilogom Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici javne nabave. Ovisno o procijenjenoj vrijednosti nabave, korisnici su pri nabavljanju robe, usluga i radova dužni provesti jedan od tri propisane vrste postupaka (direktna pogodba, sklapanje ugovora na temelju jedne ponude, postupak s objavljivanjem Obavijesti o nabavi).
Sintagma nudi  usluge provedbe postupaka nabave u skladu s Prilogom Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici javne nabave te na taj način osigurava svojim klijentima cjelokupnost usluge kod prijave i provedbe projekata iz EU fondova.

 

POSTUPCI NABAVE PREMA PRAG-u


Prilikom provedbe EU projekata financiranih putem Programa prekogranične suradnje, podnositelji iz neprofitnog sektora dužni su pri dodjeli ugovora za nabavu usluga, roba i izvođenje radova koristiti procedure i standardne dokumente definirane Praktičnim vodičem kroz procedure ugovaranja pomoći EU trećim zemljama (Practical Guide to Contract procedures for EU external actions)- PRAG.
Sintagma klijentima nudi pripremu i provedbu postupaka nabave prema PRAG-u.

 
 

 
 
REFERENCE
 
 
Naziv naručitelja Naziv postupka nabave


Način provedbe postupka Godina provedbe
Zadarska županija Radovi na izgradnji nove zgrade Centra novih tehnologija Zakon o javnoj nabavi-otvoreni postupak javne nabave 2018.
Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije Zakon o javnoj nabavi-otvoreni postupak javne nabave 2018.
Industrijski park Nova Gradiška Izgradnja poslovne građevine tehnološkog inkubatora Zakon o javnoj nabavi-otvoreni postupak javne nabave 2018.
Industrijski park Nova Gradiška Usluga stručnog nadzora gradnje Zakon o javnoj nabavi-otvoreni postupak javne nabave 2018.
Grad Lipik Nabava reklamnih panoa Zakon o javnoj nabavi-otvoreni postupak javne nabave 2018.
Vode Lipik d.o.o. Izgradnja magistralnog vodovoda Gaj - Brekinska Zakon o javnoj nabavi-otvoreni postupak javne nabave 2018.
Model Pakiranja d.o.o. Rekonstrukcija kotlovnice Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi 2018.
Grad Nova Gradiška Izvođenje radova energetske obnove zgrade dječjeg vrtića Maslačak Zakon o javnoj nabavi-otvoreni postupak javne nabave 2018.
Grad Nova Gradiška Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Grada Nova Gradiška Zakon o javnoj nabavi-otvoreni postupak javne nabave 2018.
Općina Cernik Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Općine Cernik Zakon o javnoj nabavi-otvoreni postupak javne nabave 2018.
Grad Nova Gradiška Izrada prostorno - urbanističke studije i projektne dokumentacije za izgradnju studentskog kampusa u Novoj Gradiški Zakon o javnoj nabavi-otvoreni postupak javne nabave 2018.
Općina Okučani Asfaltiranje i uređenje Trga dr. Franje Tuđmana Zakon o javnoj nabavi-otvoreni postupak javne nabave 2018.
Općina Sveti Ivan Žabno Nabava rabljene kombinirke Zakon o javnoj nabavi-otvoreni postupak javne nabave 2018.
Općina Vladislavci Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Zakon o javnoj nabavi-otvoreni postupak javne nabave 2018.
Općina Vladislavci Modernizacija javne rasvjete u Općini Vladislavci Zakon o javnoj nabavi-otvoreni postupak javne nabave 2018.
       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       
Općina Cernik Modernizacija kolnika ceste u Potočnoj ulici Zakon o javnoj nabavi-otvoreni postupak javne nabave 2017.
Općina Pušća Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Pušća Prema Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti 2017.
Općina Čačinci Izgradnja nerazvrstane ceste Zakon o javnoj nabavi-otvoreni postupak javne nabave 2017.
Općina Gornja Stubica Opskrba električnom energijom Zakon o javnoj nabavi-otvoreni postupak javne nabave 2017.
Općina Gornja Stubica Javna rasvjeta Općine Gornja Stubica - Modernizacija uporabive građevine - FAZA I Zakon o javnoj nabavi-otvoreni postupak javne nabave 2017.
Udruga Bubamara Nabava kombija prilagođenih osobama s invaliditetom Nabava prema PRAG-u, lokalni otvoreni postupak 2017.
Obrt Legradmetal

Rekonstrukcija i dogradnja proizvodnog pogona

Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi 2017.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       
Općina Cernik Adaptacija društvenog doma u Cerničkoj Šagovini Zakon o javnoj nabavi-otvoreni postupak javne nabave 2016.
Hrvatske ceste d.o.o.

Sanacija klizišta Rešetari na županijskoj cesti ŽC 4142 na području Općine Rešetari

Zakon o javnoj nabavi-otvoreni postupak javne nabave 2016.
Općina Pušća Održavanje javne rasvjete Zakon o komunalnog gospodarstvu 2016.
Općina Okučani

Rekonstrukcija ulice "Bljesak" u Okučanima

Zakon o javnoj nabavi-otvoreni postupak javne nabave 2016.
DVD Lužani Rabljeno vatrogasno vozilo s nadogradnjom i vatrogasnom opremom Zakon o javnoj nabavi-otvoreni postupak javne nabave 2016.
Općina Zdenci Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Općine Zdenci Zakon o javnoj nabavi-otvoreni postupak javne nabave 2016.
Općina Rešetari

Izvođenje radova na sanaciji zatvorenog odlagališta "Rešetari" u Općini Rešetari - Faza 1

Zakon o javnoj nabavi-otvoreni postupak javne nabave 2016.
Općina Rešetari

Stručni nadzor nad sanacijom zatvorenog odlagališta "Rešetari" u Općini Rešetari - Faza 1

Zakon o javnoj nabavi-otvoreni postupak javne nabave 2016.
Krklec metal d.o.o. . Izgradnja poslovne građevine za izradu metalnih konstrukcija Obavijest o nabavi, U skladu s prilog Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi 2016.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       
Općina Pušća

Uređenje središta Donje Pušće - Izgradnja trga i parkirališta

Zakon o javnoj nabavi-otvoreni postupak javne nabave 2015.
Općina Pušća Staza života - Izgradnja - Općina Pušća
Zakon o javnoj nabavi-otvoreni postupak javne nabave 2015.
Općina Pušća Vrtić za djecu s poteškoćama u razvoju – rekonstrukcija - dodatni radovi Zakon o javnoj nabavi – pregovarački postupak bez javne objave 2015.
Sloboština d.o.o. Rabljeno komunalno vozilo Zakon o javnoj nabavi-otvoreni postupak javne nabave 2015.
Općina Okučani

Rekonstrukcija lokalne ceste i pješačke staze u ulici bana J. Jelačića u Okučanima

Zakon o javnoj nabavi-otvoreni postupak javne nabave 2015.
Općina Okučani

Izgradnja športskog centra (malonogometno - rukometno - košarkaško- odbojkaško igralište sa zgradom) - II. Faza

Zakon o javnoj nabavi-otvoreni postupak javne nabave 2015.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       

Gastrocom d.o.o.

radova rekonstrukcije, dogradnje i opremanja građevine Hotel Park

Obavijest o nabavi, U skladu s prilog Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi

2014.
Vision d.o.o. NABAVA RADOVA RUŠENJA POSTOJEĆE GRAĐEVINE, IZGRADNJE I OPREMANJA NOVE GRAĐEVINE - BUTIK DIZAJN HOTELA RIVALMARE 4* Obavijest o nabavi, U skladu s prilog Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi 2014.
Općina Lipovljani Izgradnja sekundarnih kanala glavnog kolektora Ko-2 Projekt sufinanciran iz IPARD programa- Zakon o javnoj nabavi 2014.
Krauthaker d.o.o. Opremanje vinarije Projekt sufinanciran iz IPARD programa - postupci definirani IPARD pravilnikom 2014.
Općina Rešetari Rekonstrukcija zgrade Općine Rešetari Zakon o javnoj nabavi-otvoreni postupak javne nabave 2014.
Općina Okučani Električna energija i javna rasvjeta Zakon o javnoj nabavi-otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma 2014.
Općina Pušća Održavanje nerazvrstanih cesta Zakon o komunalnom gospodarstvu 2014.
       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Općina Okučani Prijevoz pokojnika Zakon o koncesijama 2013.
Općina Lipovljani Izgradnja sekundarnih kanala glavnog kolektora Ko-2 Projekt sufinanciran iz IPARD programa- PRAG 2013.
Općina Dubravica Obavljanje dimnjačarskih poslova Zakon o koncesijama 2013.
Općina Vrbje Uređenje ambulante opće/obiteljske medicine u Vrbju-dodatni radovi Zakon o javnoj nabavi-pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave 2013.
Dom zdravlja dr. Andrija Štampar Nova Gradiška Automobil za prijevoz pacijenata na dijalizi Zakon o javnoj nabavi otvoreni postupak javne nabave 2013.
Općina Luka Održavanje nerazvrstanih cesta Zakon o komunalnom gospodarstvu 2013.
Općina Okučani Izgradnja nogostupa kroz naselje Cage Zakon o javnoj nabavi otvoreni postupak javne nabave 2013.
Općina Oriovac Izgradnja komunalne infrastrukture u poduzetničkoj zoni Čaplja Zakon o javnoj nabavi otvoreni postupak javne nabave 2013.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       
Opća bolnica Nova Gradiška Usluge osiguranja Zakon o javnoj nabavi otvoreni postupak javne nabave 2012.
Dom zdravlja dr. Andrija Štampar Nova Gradiška Automobili za patronažnu službu i kućne posjete –2 komada Zakon o javnoj nabavi otvoreni postupak javne nabave 2012.
Općina Pušća Računalne usluge Zakon o javnoj nabavi-pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave 2012.
Općina Okučani Dodatni radovi izgradnje kanalizacijske mreže etapa I-II faze za naselje Okučani Zakon o javnoj nabavi-pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave 2012.
Općina Oriovac Ugradnja ekoloških i energetski učinkovitih materijala i elemenata na zgradi općinskog doma Oriovac Zakon o javnoj nabavi otvoreni postupak javne nabave 2012.
Općina Oriovac Izgradnja ekološke javne rasvjete na području Općine Oriovac Zakon o javnoj nabavi otvoreni postupak javne nabave 2012.
Općina Rešetari Izgradnja nogostupa u naseljima Adžamovci i Zapolje Zakon o javnoj nabavi otvoreni postupak javne nabave 2012.
Općina Cernik Održavanje javne rasvjete Zakon o komunalnom gospodarstvu 2012.
Općina Dubravica Sanacija župnog dvora u Rozgi Zakon o javnoj nabavi otvoreni postupak javne nabave 2012.
Opća bolnica Nova Gradiška Iznajmljivanje i pranje bolničkog rublja Zakon o javnoj nabavi otvoreni postupak javne nabave 2012.
Opća bolnica Nova Gradiška Medicinski plinovi Zakon o javnoj nabavi otvoreni postupak javne nabave 2012.
       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opća bolnica Nova Gradiška Isporuka i montažu CT uređaja s jednim redom detektora Zakon o javnoj nabavi otvoreni postupak javne nabave 2011.
Općina Okučani Radovi izgradnje športskog centra (malonogometnog-rukometnog-odbojkaškog igrališta s zgradom) -I faza Zakon o javnoj nabavi otvoreni postupak javne nabave 2011.
Opća bolnica Nova Gradiška Lijekovi Zakon o javnoj nabavi otvoreni postupak javne nabave 2011.
Općina Cernik Prenamjena i rekonstrukcija zgrade područne škole u zgradu za potrebe škole u prirodi u Cerničkoj Šagovini Zakon o javnoj nabavi otvoreni postupak javne nabave 2011.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       
Distributivni centar za voće i povrće d.o.o. Velika Gorica Radovi izgradnje distributinog centra s hladnjačom – I faza Zakon o javnoj nabavi otvoreni postupak javne nabave 2010.
Općina Okučani Izgradnja uređaja za  pročišćavanje otpadnih voda 1. faza naselje Okučani Zakon o javnoj nabavi otvoreni postupak javne nabave 2010.

 

  •  Ovdje su navedeni samo neki primjeri postupaka javne nabave. Konzultantska kuća Sintagma je kroz svoje poslovanje provela znatno veći broj postupaka.

 

 
Cilj našeg djelovanja je razvoj gospodarstva, što ostvarujemo kroz programsko planiranje, projektno planiranje, edukaciju te marketing i promociju. U realizaciji tog cilja usko surađujemo s jedinicama lokalne samouprave, neprofitnim sektorom, javnim institucijama u zajednici i gospodarstvenicima.

Kontakt

Pročitajte više o našim obavijestima o privatnosti. www.arr-sintagma.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Saznajte više